Emitel S.A.
Nazwa:
Emitel S.A.
Ulica:
Klimczaka 1
Kod pocztowy:
02-797
Miasto:
Warszawa
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne, budujemy infrastrukturę sieciową oraz realizujemy usługi bazujące na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Świadczymy także usługi najmu powierzchni na kilkuset obiektach wysokościowych - wieżach i masztach.

Nasze usługi to: Broadcasting i media, Usługi i infrastruktura telekomunikacyjna, Bezpieczeństwo oraz Gospodarka Innowacyjna 4.0.

Nasza siłą jest pełen pasji i zaangażowania Zespół, który tworzą wysokiej klasy specjaliści z obszarów technicznych: radiodyfuzji, teletransmisji, GSM, teleinformatyki, projektowania, utrzymania i nadzoru sieci, zarządzania projektami inwestycyjnymi, jak również specjaliści z obszarów wspierających.

Emitel jako pracodawca był wielokrotnie wyróżniany w ogólnopolskich konkursach. Zostaliśmy uhonorowani między innymi tytułami Solidnego Pracodawcy, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom, Pracodawcy Godnego Zaufania, Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy. Jesteśmy dwukrotnym laureatem programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Po raz czwarty z rzędu z dumą odebraliśmy certyfikat TOP EMPLOYER POLSKA.

Emitel z dumą wspiera również szereg inicjatyw społecznych oraz prowadzi projekty w obszarze środowiska naturalnego.
Emitel S.A.