Siemens Sp. z o.o
Nazwa:
Siemens Sp. z o.o
Ulica:
Żupnicza 11
Kod pocztowy:
03-821
Miasto:
Warszawa
Siemens Sp. z o.o. oferuje rozwiązania dopasowane do aktualnych zmian klimatycznych, demograficznych i urbanistycznych. Jest liderem w digitalizacji procesów produkcyjnych. Posiada szeroką ofertę najnowszych rozwiązań dedykowanych dla branży energetycznej – od produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez jej dystrybucję, transport aż po jej efektywne wykorzystanie u odbiorców końcowych.

Naszym celem jest długoterminowy, zrównoważony wzrost. By go osiągnąć podejmujemy szereg inicjatyw dotyczących praktycznie każdego z elementów naszego łańcucha wartości i angażujących różne grupy interesariuszy naszej firmy, począwszy od tworzenia narzędzi, po różnego rodzaju długofalowe programy, jednorazowe projekty czy działania filantropijne:

- Prawa człowieka są dla nas najważniejsze,
- dążymy do zrównoważonego łańcucha dostaw,
- angażujemy się społecznie,
- wspieramy sztukę,
- edukujemy kulturalnie naszych pracowników.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszym filmem promocyjnym: https://www.facebook.com/SiemensPolska/?ref=br_rs
Siemens Sp. z o.o